ทอท.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูล กีดขวางทางน้ำ ในลำคลอง เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 95/2561 (วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ภาพข่าว: ทอท.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูล กีดขวางทางน้ำ
ในลำคลอง เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

95.1
95.2
95.3

พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นำพนักงานจิตอาสาจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 50 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูล กีดขวางทางน้ำในลำคลอง เขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ คลองเปรมประชากร Block 1 โรงเรียนสุขลักษณะ – สะพานเจ้าสมบุญ และรังสิตคลอง 4 ทั้งนี้ ทอท.จะร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2561 โดยเริ่มที่โรงเรียนสุลักขณะ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี สิ้นสุดที่ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รวมระยะเวลา 9 วัน
------------------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 4097 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th