ทอท.ร่วมงาน Luncheon Talk with AOT

S__34873368

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าร่วมงาน Luncheon Talk with AOT จัดโดย บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย
เพื่อชี้แจงข้อมูลธุรกิจและผลการดำเนินงานของ ทอท.ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการตอบข้อซักถาม
ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนในประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาพรวมปริมาณจราจรทางอากาศ แนวโน้มการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges : PSC) และความคืบหน้าการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 14 / 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th