ทอท.ร่วมงาน “Thailand Corporate Day 2020”

10_2563

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยพนักงาน ทอท.ร่วมงาน “Thailand Corporate Day 2020” ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบและแนวโน้มของจำนวนเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารของ ทอท. จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา การเปิดประมูลเพื่อหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดม.) การประกอบกิจการส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Pick -up Counter) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ทดม. แผนพัฒนาท่าอากาศยาน ความคืบหน้าการรับโอนท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน รวมถึงแผนกลยุทธ์การบริหารรายได้ Non-Aero “AOT New S-Curve” เช่น Airport City, Certify Hub, Digital Platform เป็นต้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม St. Regis Kuala Lumpur กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

--------------------------------------------------------
ฉบับที่ 10 / 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th