ทอท.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse (ITB 2019)

1
2
4
13

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse (ITB 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2019 ณ Hall 26B กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.พร้อมด้วยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.เข้าร่วมงาน ซึ่งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ทอท.ด้วย

ภายในบูธนิทรรศการ ทอท.ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยังมีการนำเสนอ Application ต้นแบบที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ยังได้จัดจุดถ่ายภาพและพิมพ์ภาพผู้เข้าร่วมงานเป็นที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก นอกจากกิจกรรมดังกล่าว ทอท.ยังได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ ทอท.ต่อไป

--------------------------------------------
ฉบับที่ 17 / 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th