ทอท.ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

1553073676687

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยนายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.ร่วมบริจาคโลหิต รวมจำนวน 28,350 ซีซี สนับสนุนโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย ทั่วประเทศ ณ อาคารสำนักงาน ทอท. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 24 / 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th