ทอท.ร่วมประชุมงาน “Citi Virtual Meeting 2020” ผ่าน Video Conference

001

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าร่วมประชุม “Citi Virtual Meeting 2020” ผ่านการ Video Conference ซึ่งจัดโดยบริษัท ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปัจจุบัน
และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ต่อผลการดำเนินงานของ ทอท. แนวโน้มของจำนวนเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารของ ทอท.ในปีนี้  รวมถึงมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการที่ ทอท.ประกาศแล้ว และจะมีเพิ่มเติมในอนาคต แผนพัฒนาท่าอากาศยาน แผนกลยุทธ์การบริหารรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการบิน (Non-Aero) รวมถึง “AOT New S-Curve” เช่น โครงการ Airport City โครงการศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Certify Hub) และโครงการ Digital Platform เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายสถาบัน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.

 

-------------------------------------------------------

ฉบับที่ 20 / 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th