ทอท.ร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้การแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจแก่ Airports of Laos

19_2562

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมการประชุมและบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ (Turning from State Administration to the State Enterprise Model) เพื่อเป็นความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน Airports of Laos (AOL) ในโอกาสที่ AOL มีแผนที่จะแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมี Mr. Bountaeng Symoon (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) (Deputy Director General, Department of Civil Aviation of Lao PDR) เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง หน่วยงานด้านการจัดการการจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน Lao สายการบิน Lao Skyway บริษัท Lao-Japan Airport Terminal Service และบริษัท Hung Hueng Logistic เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

--------------------------------------------
ฉบับที่ 19 / 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th