ทอท.ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

47501

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 107 /2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าว : ทอท.ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมกับคณะผู้สังเกตการณ์ และผู้รับจ้างที่ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. และโครงการงานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (Hold Baggage Screening System : HBS) และงานปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ของอาคารผู้โดยสารหลัก            (Main Terminal Building : MTB) ณ ทสภ.เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 6420, 0 2535 5554
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th