ทอท.เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารของท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

8_2563_1
8_2563_2
8_2563_3

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานและระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมท่าอากาศยานอิสตันบูล เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานอิสตันบูลเป็นท่าอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 200 ล้านคนต่อปีเมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 และได้เปิดให้บริการในระยะแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 90 ล้านคนต่อปี

————————————
ฉบับที่ 8 / 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th