ทอท.เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

116_2561

ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 116 / 2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาพข่าว: ทอท.เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และคณะได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศกับคณะผู้บริหารของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยมี Mr. Eugene Barry (ขวา) ตำแหน่ง Executive Vice President of Dubai Airports ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ทอท.
ได้มีโอกาสศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบที่ถือเป็นเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเอเชียกับสหภาพยุโรป เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเป็นท่าอากาศยานที่มีจุดแข็งในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะสินค้าเน่าเสียง่ายที่มีการนำเข้าเพื่อการบริโภคของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่ง ทอท.จะนำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify Hub) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป
--------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 6420, 0 2535 5554 โทรสาร 0 2535 4099 อีเมล aot_media@airportthai.co.th