ทอท.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

1553673009242
1553673009234

นายประสงค์ พูนธเนศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยพลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ทอท.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 1 และ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี Mr. Chung Il Young ตำแหน่ง President & CEO of Incheon International Airport Corporation (IIAC) และผู้บริหาร IIAC ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 26 / 2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th