ทอท.เข้าร่วมการประชุม 25th ACI Asia Pacific Regional Board

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะกรรมการบริหาร ACI Asia – Pacific เข้าร่วมการประชุม 25th ACI Asia Pacific Regional Board ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้บริหารท่าอากาศยาน จำนวน 28 แห่ง ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงผลักดันและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมนิว โอทานิ มาคุฮาริ (Hotel New Otani Makuhari) จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th