ทอท.เข้าร่วมการประชุม 59th Meeting of the ACI World Governing Board

2562

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เข้าร่วมการประชุม ACI World Governing Board ครั้งที่ 59 ในฐานะกรรมการ ACI World Governing Board (WGB) โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในเรื่อง Digital Identity and Biometric แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (Facilities for passengers with disabilities) การมีส่วนร่วมกับ ICAO ในการพัฒนานโยบายและเสริมสร้างขีดความสามารถ (Engagement with ICAO on policy development and capacity building) และมาตรการในการกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ (Mitigating threat of unwanted drones affecting airports) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ Hong Kong SkyCity Marriot Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
--------------------------------------------
ฉบับที่ 31 / 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th