ทอท.เข้าร่วมประชุมหารือโครงการความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง ทอท.กับ Liege Airport S.A. ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม/ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขานุการเอก (ศุลกากร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม พร้อมคณะผู้บริหาร ทอท.เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือโครงการความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง ทอท.กับ Liege Airport S.A. ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมี Mr.Jose Happart, Chairman of the Board of Liege S.A., Mr. Luc Partoune, CEO และ Mr. Steven Verhasselt, Vice President Commercial ให้การต้อนรับ

อนึ่ง ทอท.ได้ลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ Liege Airport S.A.เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ทั้งนี้ Leige Airport เป็นท่าอากาศยานที่ได้รับรางวัล Air Cargo Excellence 2017 และ The Best Cargo Airport 2017