ทอท.เข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

S__22757390

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท. เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสภาสถาปนิก เกี่ยวกับการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สภาสถาปนิก ซึ่งมี พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง กรรมการสภาสถาปนิกและประธานคณะอนุกรรมการให้ความเห็นภาครัฐและสาธารณะ พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาปนิก โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นต่อโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ทอท.จะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมหารือ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
----------------------------------------------------
ฉบับที่ 106/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th