ทอท.และ สบพ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน

65_2562

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินระหว่าง ทอท. และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
ของภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.

----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 65 / 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th