พูดหยอกๆ เสี่ยงจำคุก

AOTcontent2019_Infographic 19_คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน_V7_20190903-page1
AOTcontent2019_Infographic 19_คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน_V7_20190903-page2
AOTcontent2019_Infographic 19_คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน_V7_20190903-page3