มาตรการป้องกันอันตรายจากสัตว์

AOT_infographic13_Airport Bird Control_01

รู้หรือไม่ นกและสัตว์ที่เข้ามาภายในเขตสนามบิน อาจถูกเครื่องบินเฉี่ยวชนจนเกิดความเสียหาย จึงต้องมีมาตรการเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ให้มีจำนวนเหลือน้อยที่สุด

 

 1. ตรวจสภาพแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 13 กิโลเมตร รอบสนามบิน
 2. กำหนดแผนบริหารจัดการกับปัจจัยที่ดึงดูดให้นกและสัตว์เข้ามาในสนามบิน
 3. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ภายในเขตการบินตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ให้เป็นปัจจุบัน

 

หากพบนกหรือสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังหอบังคับการบินให้แจ้งเตือนนักบินทันที
จากนั้นจะเข้าไปดำเนินการจัดการจนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจึงแจ้งหอบังคับการบินอีกครั้ง

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_infographic13_Airport Bird Control_02

แผนป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ที่เข้ามาในเขตสนามบิน

 1. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อม และจัดการกับปัจจัยที่ดึงดูดให้นกและสัตว์เข้ามาหากินและอาศัย
 • ควบคุมความสูงของต้นหญ้า
 • กำจัดแหล่งอาหาร เช่น วัชพืช
 • ปรับพื้นที่เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง
 • ปิดคลุมจุดพักขยะให้มิดชิด
 • ตัดแต่งต้นไม้

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

 

AOT_infographic13_Airport Bird Control_03

แผนป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ที่เข้ามาในเขตสนามบิน

2. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อตรวจพบต้องรีบจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม ดังนี้

 • ใช้ตาข่ายดักจับและนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ
 • ใช้สารเคมีกำจัดแหล่งอาหาร
 • ใช้เครื่องกีดขวาง
 • ใช้หุ่นจำลองนกนักล่า
 • ใช้เสียงนกนักล่า
 • ใช้เสียงจากพลุ ประทัด

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_infographic13_Airport Bird Control_04

แผนป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ที่เข้ามาในเขตสนามบิน

3. จัดเจ้าหน้าที่ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จากนกหรือสัตว์ในสนามบิน จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 13 กิโลเมตร
รอบสนามบิน ได้แก่

 • บ่อเลี้ยงปลา
 • เกษตรกรรม
 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • โรงงาน

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้