ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 64 แนวนอน rev 1-01  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา รัตนสุภา


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุชา ทองปลิว ลจ.ชค.งบจ.สบข.ฝปข.ทสภ. บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอภิชญา


  ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นายกสิพงศ์ สายสนิท ผู้อำนวยการส่วนดับเพลิงอาคาร ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวุฒิ จินดามณีศรี ลูกจ้างชั่วคราว สบท. ฝทอ. ทภก.