ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 64 แนวนอน rev 1-01  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า เกวลิน ธนบัตร


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า หมู่เฮา ชาวเหนือชนันท์ธิดา อินถอดเบื่ออีกะหลี่นุ้ยฮักแม่หลวงปราณี


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส ชรินทร์รัตน์ แก้วเบี่ยง 0613076284อีกะหลี่แตดเน่ากาลกินีนุ้ย นักศึกษา


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า แพทยหญิง ขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์ นายกและกรรมการ อีกะหลี่ อีแตดเน่า อีแตดสิบผัวกาลกินี่ พี่ชายกูสตอไปงั้นแหล่ะอีควาย


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ธัญชนก เตชะวรรณโต นักศึกษา