ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 64 แนวนอน rev 1-01  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า ฐาณะพัฒน์ นาพลภักดี นักเรียน -


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจรรยพร หอมแก้ว


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า 1769900239506 จ.ส.ต. พัน ปฐบ.ศบบ. กูเบื่อกราบแตดพม่าเน่าๆ ท้าวศรีสุดา 2


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า ธียาพัฒท์ รังสิพราหมณกุลเบื่อกราบแตดเน่าอีกะหลี่ทิ้งลูก ผัวเก่า 098824535 0819351977 ตม.3 จันทบุรี


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส กุลธิดา ศรีมูล และพี่ บิกปู เบื่อตอแหลกับอีกะนุ้ยสุทิดา 0988245359 ตม.3 จันค่ะ