ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 64 แนวนอน rev 1-01  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส กุลธิดา ศรีมูล และพี่ บิกปู เบื่อตอแหลกับอีกะนุ้ยสุทิดา 0988245359 ตม.3 จันค่ะ


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า ปิ่นคณิต ทัมพากร นักศึกษา นักศึกษา


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย คำ ติดใจ อีลูกทรพี อีกะหลี่ กูจะเปิดโปงให้หมดๆ


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศิธร วงษา นักเรียน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรัญญา ป่านเทพ