ล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที ด้วยความห่วงใยจาก AOT

S__2515084