หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562

AOT_Emergency_Infographic_02_V14_20190627_Page1 (Sqaure Size)
AOT_Emergency_Infographic_02_V14_20190627_Page2
AOT_Emergency_Infographic_02_V14_20190627_Page3
AOT_Emergency_Infographic_02_V14_20190627_Page4
AOT_Emergency_Infographic_02_V14_20190627_Page5