ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี 😷 💙ด้วยความห่วงใยจาก AOT💙