?แนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี? ทิ้งให้ถูก✅ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการตรวจค้นร่างกายและการตรวจค้นสัมภาระได้?