📣ประกาศ เวลาเปิด – ปิดสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ในช่วง COVID-19 นี้ ‼️

AW4-MAY_FOR_DX-ED2