6 พิกัด กิจกรรมสนุกก่อนเทคออฟ

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v2_20190612-01
AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v2_20190612-02
AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v2_20190612-03
AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v2_20190612-04