95% เรายังล้างมือไม่ถูกวิธี แนะนําวิธีล้างมือให้สะอาดห่างไกลเชื้อ C🦠VID-19

01