Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ตัวอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ประมาณ 563,000 ตารางเมตร

Don Mueang International Airport

Don Mueang International Airport (DMK / VTBD), the historical airport of Thai aviation business. Its location is not far away from business zone and tourism attractions. In 2015, Don Mueang International Airport will mark 100 years of operation.

Phuket International Airport

Phuket International Airport (HKT / VTSP) has alias as ‘The Pearl of the Andaman’. It’s the one of the outstanding tourism attractions in the world. It links the southern path including the neighboring country; Malaysia and Indonesia.

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

DMK

Don Mueang International Airport

HKT

Phuket International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

News & Event

การนำอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินตามประกาศของ สำนักงานการบินพลเรือนของประเทศไทย

13 December 2018

ทอท.เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

13 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 116 / 2561 วันที่ 13…

ท่าอากาศยานดอนเมืองแถลงข่าวกรณีรถเข็นกระเป๋าของสนามบินดอนเมืองไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

06 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง (4 ธันวาคม 2561)ท่าอากาศยานดอนเมืองแถลงข่าวกรณีรถเข็นกระเป๋าของสนามบินดอนเมืองไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง…

ทอท.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2561”

03 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 114 / 2561 วันที่…

ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

22 November 2018

ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561

20 November 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 111 / 2561 วันที่…

งดปล่อย วัตถุที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน

16 November 2018

ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

16 November 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 110 / 2561 วันที่…

กลับมาแล้ว…กับการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รายการ Princess’s Cup Thailand 2018

13 November 2018

ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  มีพระประสงค์ให้จัดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess ‘ s Cup Thailand 2018 เพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้า…

ทอท.ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

09 November 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 107 /2561 วันที่ 9…

Highlights

AW_002

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 4-6 พฤษภาคมศกนี้

Info06_page01

โรคกับการเดินทางทางอากาศ

AOTcontent2019_Infographic_ฉุกเฉิน_01_ถ้ามีปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร

ถ้ามีปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร

AOTcontent2019_Infographic_07_การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว_Page01

การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว

ท่าอากาศยานของ ทอท.พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

AOT_Infographic05_page01

จุดแลกเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

34_2562

ทอท.เข้าร่วมงาน “Thailand Investment Conference 2019”

AOTcontent2019_Index_02_เศรษฐกิจโลก_V5_20190401_Page02

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก จุดเปลี่ยนประเทศไทย โอกาสและความท้าทายของ ทอท.

2562

ทอท.เข้าร่วมการประชุม 59th Meeting of the ACI World Governing Board

_2562_2

ทอท.จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ประจำปี 2562