กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ลงพื้นที่ท่าอากาศยานตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่

14810D65-26E6-46B9-BC64-4CD80C765C4F

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมี นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ เพื่อตรวจความพร้อมของท่าอากาศยานในการรองรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ดร.กีรติ กล่าวว่า AOT ได้ประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 โดยที่ ทดม.คาดว่าจะมีเที่ยวบิน 5,593 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 561 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 873,441 คน หรือเฉลี่ยวันละ 87,346 คน ขณะที่ ทชม.คาดว่าจะมีเที่ยวบิน 1,234 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 176 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 180,990 คน เฉลี่ยวันละ 24,225 คน และ ทสภ.คาดว่าจะมีเที่ยวบิน 6,777 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 968 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสาร 1,245,437 คน เฉลี่ยวันละ 177,920 คน ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของท่าอากาศยาน ดร.กีรติ ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานให้ดูแลและใส่ใจการให้บริการผู้โดยสารให้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วของกระบวนการผู้โดยสาร
ทั้งขาเข้าและขาออก โดยในส่วนของ ทดม.ได้กำชับให้บริหารจัดการการจราจร การให้บริการรถแท็กซี่ รวมถึงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถรับจ้าง Grabcar ที่ผู้โดยสารเรียกผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่ของการจราจรบริเวณชานชาลารับ – ส่งผู้โดยสารทั้งขาเข้า – ขาออก และที่ ทชม.ได้ตรวจเยี่ยมในส่วนของกระบวนการเช็กอิน และความพร้อมของระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารในการลดระยะเวลารอคอย ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่พักคอยผู้โดยสารให้เพียงพอสำหรับ ทสภ.ได้กำชับในส่วนของการระบายผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทาง สายพานรับกระเป๋า ความสะอาดและสุขอนามัยของห้องน้ำ ดร.กีรติ กล่าวในตอนท้ายว่า AOT ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” โดยมีความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางอย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยและความรวดเร็ว อีกทั้งได้ร่วมส่งความสุขความห่วงใยต่อผู้โดยสารด้วยการมอบน้ำดื่มระหว่างรอรับบริการตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานจำนวนมาก AOT จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
---------------------------------------------
ฉบับที่ 44/2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th