Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ตัวอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ประมาณ 563,000 ตารางเมตร

Don Mueang International Airport

Don Mueang International Airport (DMK / VTBD), the historical airport of Thai aviation business. Its location is not far away from business zone and tourism attractions. In 2015, Don Mueang International Airport will mark 100 years of operation.

Phuket International Airport

Phuket International Airport (HKT / VTSP) has alias as ‘The Pearl of the Andaman’. It’s the one of the outstanding tourism attractions in the world. It links the southern path including the neighboring country; Malaysia and Indonesia.

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

DMK

Don Mueang International Airport

HKT

Phuket International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

HKT

Phuket International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

DMK

Don Mueang International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

News & Event

คณะกรรมการ AOT ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

27 กันยายน 2021

นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ…

AOT เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

27 กันยายน 2021

AOT เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่การเป็นศูนย์ก…

“SAWASDEE by AOT” แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องสำหรับนักเดินทาง! เร็วๆ นี้

27 กันยายน 2021

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “SAWASDEE by AOT” แอปเดีย…

27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก World tourism day ออกมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ กันอีกครั้ง กับการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ Transport New Normal

27 กันยายน 2021

สวมถุงมือยางผิด ! ก็ติด covid-19 ได้ !

21 กันยายน 2021

ช้อปออนไลน์วนไป…แต่ซื้อขายอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อ-ขาย?

15 กันยายน 2021

AOT ห่วงใยทุกการเดินทาง “10 ข้อต้องเช็ก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝน”

07 กันยายน 2021

LET’S SAVE TOGETHER 🤝 EP.8 : “LET’S SAVE …ENERGY ⚡️

03 กันยายน 2021

โปรดทราบ 📣📣📣 มาตรการเปิดเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 กันยายน 2564 ✈️🔺

03 กันยายน 2021

ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบิน เพื่อตรวจสอบ…

ในวันที่การสื่อสารออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น จึงอยากให้ทุกท่านตระหนักถึงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน แนะนำวิธีจับผิดอีเมลลวง ป้องกันภัยใกล้ตัวจาก Phishing email 📩🎣

31 สิงหาคม 2021

อ้างอิง: ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิว…

Highlights

01

คณะกรรมการ AOT ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย aotpr |

AOT เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

โดย aotpr |
Logo

“SAWASDEE by AOT” แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องสำหรับนักเดินทาง! เร็วๆ นี้

โดย aotpr |
MASTER_AW-27SEP_1040_1040

27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก World tourism day ออกมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ กันอีกครั้ง กับการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ Transport New Normal

โดย aotpr |
สวมถุงมือผิด !_

สวมถุงมือยางผิด ! ก็ติด covid-19 ได้ !

โดย aotpr |
ช้อปออนไลน์วนไป..

ช้อปออนไลน์วนไป…แต่ซื้อขายอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อ-ขาย?

โดย aotpr |
สิบข้อต้องเช็ก 1040x1040p

AOT ห่วงใยทุกการเดินทาง “10 ข้อต้องเช็ก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝน”

โดย aotpr |
hqdefault_

LET’S SAVE TOGETHER 🤝 EP.8 : “LET’S SAVE …ENERGY ⚡️

โดย aotpr |
maxresdefault

โปรดทราบ 📣📣📣 มาตรการเปิดเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 กันยายน 2564 ✈️🔺

โดย aotpr |
Phishing email-01

ในวันที่การสื่อสารออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น จึงอยากให้ทุกท่านตระหนักถึงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน แนะนำวิธีจับผิดอีเมลลวง ป้องกันภัยใกล้ตัวจาก Phishing email 📩🎣

โดย aotpr |
World Expo 2020 Dubai