กระทรวงคมนาคม Check List ความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

กระทรวงคมนาคม Check List ความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”
#กระทรวงคมนาคม
#คมนาคม
#สงกรานต์
#เดินทาง
#ปลอดภัย
#Songkran

คมนาคม_อัพเดท_8 เมษา-01_0
คมนาคม_อัพเดท_8 เมษา-02_0
คมนาคม_อัพเดท_8 เมษา-03_0
คมนาคม_อัพเดท_8 เมษา-04_0