การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EOD ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AOTcontent2019_Infographic 16_การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EOD_V9_20190724_page1

เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหน้าที่ EOD ได้รับแจ้งเหตุหรือตรวจพบสัมภาระต้องสงสัยและสิ่งของหลงลืมภายในเขตท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ EOD จะเข้าทำการพิสูจน์ทราบ ประเมินค่าเบื้องต้นและทำให้ปลอดภัยจากวัตถุระเบิด นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่จะต้องดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด รวมถึงให้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัมภาระต้องสงสัยหรือสิ่งของหลงลืมในเขตท่าอากาศยานกับพนักงาน ทอท., ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ด้วยสโลแกนที่ว่า "ไม่มีเจ้าของ ไม่เป็นของใคร ไม่ใช่ที่อยู่ ดูน่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ EOD ทันที" #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #EOD

AOTcontent2019_Infographic 16_การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EOD_V9_20190724_page2

EOD (Explosive Ordnance Disposal) คือ หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด

ซึ่งต้องจบหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดมาโดยเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่าง ๆ เช่น

  • พิสูจน์ทราบและทำให้ปลอดภัยจากวัตถุระเบิด
  • แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
  • ตรวจร่วมกับชุดสุนัขตรวจพัสดุภัณฑ์ระเบิด K9
  • ประสานหน่วยสนับสนุน เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิง รถไฟฟ้า เมื่อมีเหตุการณ์ขู่วางระเบิด ตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยาน
  • ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุระเบิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน
  • ประเมินค่าและทำให้ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสัมภาระต้องสงสัยหรือสิ่งของหลงลืมว่าเป็นวัตถุระเบิด
  • ตรวจอาคารสถานที่ ยานพาหนะ อากาศยาน เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #EOD