การให้บริการเครื่องเช็กอินอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AOTcontent2019_Infographic_09_Check-in ง่ายๆ ด้วยเครื่อง Kiosk_V6_20190508

Check-in ง่าย ๆ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ CUSS ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  1. เลือกสายการบินที่ได้สำรองที่นั่ง
  2. ตรวจสอบเอกสารเพื่อ Check-in ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

สแกนหนังสือเดินทาง กรอกหมายเลขเที่ยวบิน และกรอกหมายเลขการจอง

  1. เลือกที่นั่งและรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

#AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #เช็กอินสนามบิน #สาระการบินน่ารู้