การให้บริการ Airport Shuttle Bus

AOTcontent2019_Infographic_01_Airport Shuttle Bus_Page1

Airport Shuttle Bus จัดเตรียมไว้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนถ่ายสายการบิน(Transfer Passenger) เท่านั้น
#ท่าอากาศยานไทย #AOTofficial #AirportShuttleBus

AOTcontent2019_Infographic_01_Airport Shuttle Bus_Page2

ผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายการบิน เตรียม Boarding Pass ของเที่ยวบินถัดไปเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง
#ท่าอากาศยานไทย #AOTofficial #AirportShuttleBus

AOTcontent2019_Infographic_01_Airport Shuttle Bus_Page3

Airport Shuttle Bus ให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เปลี่ยนถ่ายสายการบินระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ตั้งแต่เวลา 05:00 น. - 24:00 น #ท่าอากาศยานไทย #AOTofficial #AirportShuttleBus

AOTcontent2019_Infographic_01_Airport Shuttle Bus_Page4

รถกำลังเดินทางถึงจุดไหน นานเท่าไหร่ถึงจะได้ขึ้นรถ สามารถดูได้ที่จอแสดงผลการเดินรถอัตโนมัติระหว่าง #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – #ท่าอากาศยานดอนเมือง #ท่าอากาศยานไทย #AOTofficial #AirportShuttleBus