ของเก่าเรานำมาใช้ใหม่ได้ มาร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 🚫🦠 พร้อมช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน 🌏🌱 กับโครงการ “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” ♻️💙

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-01
เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-02
เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-03
เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-04
เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-05