ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)

1686705176642

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยบริการสัมภาระหรือบริการอื่น ๆ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย