ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference

banner market sounding catering_0

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference