ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการให้บริการภาคพื้นและผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินพิเศษของบุคคลสำคัญหรือเที่ยวบินของรัฐบาลต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 16.00 – 17.30 น. ผ่านระบบ VDO Conference

Slide3_0

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการให้บริการภาคพื้นและผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินพิเศษของบุคคลสำคัญหรือเที่ยวบินของรัฐบาลต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 16.00 – 17.30 น. ผ่านระบบ VDO Conference