ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)

20221117_AOT_MRO_Website

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO : Maintenance Repair and Overhaul) การซ่อมขนาดเบาอากาศยาน (Line Maintenance) และการให้บริการล้างเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร หรือ สามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference