ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑วันออกพรรษา

วันออกพรรษา (29_10_66)