คณะกรรมการ AOT ร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

01
02
03
04
05
06

นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยคณะกรรมการ AOT นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า APM (Automated People Mover) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของตัวรถไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ โดยได้ทดลองเดินรถไฟฟ้าไป-กลับระหว่างอาคารเทียบ
เครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) และอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน มีระยะทางต่อเที่ยวประมาณ
1 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมชมภายในอาคาร SAT-1 โดยมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) และนายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ทั้งนี้ รถไฟฟ้า APM จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันและอาคาร SAT-1
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที และสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 210 คนต่อขบวน หรือประมาณ 5,960 คนต่อชั่วโมง

--------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 38/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th