คำแนะนำผู้โดยสาร

คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า

ผู้โดยสารขาเข้า

จะต้องกรอกรายละเอียดประวัติข้อมูลลงในเอกสารผู้โดยสารขาเข้า หมายเลข 6 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้จัดทำไว้เป็นหลักฐานสำหรับการติดต่อในขณะที่ผู้โดยสารพำนักอยู่ที่ประเทศไทย โดยพนักงานของสายการบินที่ท่านโดยสารมา จะนำเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้โดยสารกรอกรายละเอียด ก่อนเครื่องบินจะลงจอด (การเดินทางสู่ประเทศไทย)

วีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ (Visas and Travel Documents)
ผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าขาเข้า (กรุณาดูในส่วนของรายชื่อประเทศด้านล่าง) สามารถติดต่อขอรับวีซ่าได้ที่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาเข้า โดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และหากผู้โดยสารท่านใดที่ไม่มีรูปถ่ายติดตัวมาสามารถใช้บริการถ่ายรูปด่วนที่อยู่ภายใน ท่าอากาศยานได้ในราคา 120 บาท (จำนวน 4 รูป )

(Information from: Immigration Bureau)

หนังสือเดินทางธรรมดา อนุญาต 15 วัน (TR-15)

B  BHUTAN     K  KAZAKHSTAN S  SAUDI ARABIA
C  CHINA L  LATVIA  SLOVANIA
 CYPRUS  LICHTENSTEIN  SLOVAK
 CZECH REPUBLIC  LITUANIA T  TAIWAN
E  ESTONIA M  MALDIVES U  UKRAINE
H  HUNGARY  MAURITIUS
I  INDIA P  POLAND

 

หนังสือเดินทางธรรมดา ผ. 30 (อนุญาต 30 วัน)

A  Australia G  Germany L  Luxembourg S  Singapore
 Austria  Greece M  Malaysia  South Africa
B  Bahrain I  Iceland N  Netherlands  Spain
 Brunei  Indonesia  New Zealand  Sweden
 Belgium  Italy  Norway  Switzerland
C  Canada  Ireland O  Oman T  Turkey
D  Denmark  Israel P  Philippines U  United Arab
Emirates
F  Finland J  Japan  Portugal  United States of
America
 France K  Kuwait Q  Qatar  United Kingdom

 

หนังสือเดินทางธรรมดา ผผ.90 (อนุญาต 90 วัน)

B  Brazil C  Chile P  Peru S  Republic of Korea

 

หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูต อนุญาต 30 วัน (Non 30)

H  Hong Kong L  Laos M  Macau V  Vietnam

 

หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูต Non 90 (อนุญาต 90 วัน)
According to the agreement , no specific on period of time of stay. However the Immigration Bureau allows to stay for 90 days.

A  Austria H  Hungary N  Nepal S  Singapore
B  Belgium I  Israel  Netherlands  South Africa
 Brazil  Italy O  Oman  Switzerland
 Bhutan  India P  Peru  Slovak
Republic
C  Chilie J  Japan  Philippines T  Tunisai
 Czech  Republic L  Luxembourg  Poland  Turkey
 Croatia M  Malaysia R  Romania
G  Germany  Mexico  Russia

 

ประเทศที่ต้องผ่าน HEALTH CONTROL (ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง)

A  Angola E  Ecuador M  Mali T  Tanzania
B  Benin  Equatorialguin  Mauritania  Togo
 Bolivia  Ethiopia N  Niger U  Uganda
 Brazil F  French -
Guinea
 Nigeria V  Venezuela
 Burkinahfaso  Gabon P  Panama Z  Zaire
 Burundi  Gambia  Peru
C  Cameroon  Ghana R  Rwada
 Central -
African
 Guiana S  Saotome
& Principe
 Chad  Guinea Bissau  Senegal
 Columbia  Guyana  Sierra
Leone
 Congo K  Kenya  Somalia
 Cote d'Ivoire L  Liberria  Sudan
 Surinam

 

การอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง
ผู้โดยสารที่สถานะวีซ่าต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้งก่อนเดิน ทางต้องไปเเจ้งที่จุดรับเเจ้ง ที่ท่าอากาศยานก่อนออกเดินทาง


ศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า 

ผู้โดยสารขาเข้าจะต้องกรอกเเบบฟอร์มการสำเเดงสิ่งของต้องห้ามกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของต้องสำเเดงให้ไปที่ ช่องทางเดินสีเขียวที่ติดป้าย ( ไม่มีสิ่งของต้องสำเเดง ) เเต่หากผู้โดยสารที่มีสิ่งของต้องสำเเดงให้ไปที่ ช่องทางเดินสีเเดงที่ติดป้าย ( สิ่งของต้องสำเเดง )

พร้อมกับเเบบฟอร์มการสำเเดงสิ่งของต้องห้ามที่กรอกเรียบร้อยเเล้ว หากตรวจพบสิ่งของต้องห้าม ทางศุลกากรจะยึดสิ่งของนั้น เเละผู้โดยสารจะถูกปรับเป็น 4 เท่าของราคาสิ่งของนั้น