AOT จัดการบรรยายพิเศษภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ”

DSC07642
52_2563_2
52_2563_3

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
เปิดกิจกรรมภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ”
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบัน
การบินพลเรือน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาล
ดอนเมือง และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ AOT

-------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 52 / 2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th