จุดแลกเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AOT_Infographic05_page01

ลืมแลกเงิน ต้องจ่ายบิล ไม่ต้องห่วง ทำธุรกรรมทางการเงิน ฝาก ถอน โอน จ่าย แลกเงิน ได้ที่ #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic05_page02

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ ชั้น B #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic05_page03

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ ชั้น 2

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic05_page04

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ ชั้น 3
#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic05_page05

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ ชั้น 4
#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic05_page06

ต้องจ่ายบิล ทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ต้องห่วง ฝาก ถอน โอน จ่าย แลกเงิน ได้ที่
#ท่าอากาศสุวรรณภูมิ #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange