จุดให้บริการแท็กซี่ ณ ทสภ.

1

"แท็กซี่คีออส " บริการแท็กซี่ลงทะเบียนอย่างเป็นระบบและเหนือชั้น สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอคิว ช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้น จาก #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 4 และ ประตู 7 #แท็กซี่ #แท็กซี่ลงทะเบียน #การเดินทาง #สะดวก #ปลอดภัย #AOTOfficial