ทอท.ชี้แจงโครงการเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner) 

ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักได้กล่าวถึงโครงการเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีราคาเช่าเครื่องในอัตราที่สูงกว่าราคาจำหน่ายมากนั้น
ทอท.ขอชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ ทอท.ได้เริ่มเช่าอุปกรณ์ Body Scanner มาติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี 2554 โดยการพิจารณาเทคโนโลยีที่ผ่านมาตรฐานและการรับรองจาก Transportation Security Administration (TSA) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Body Scanner ที่ได้รับการรับรองมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวในโลก คือ L-3 รุ่น Provision ATD และ Provision 2 โดยมีบริษัท เอ็ม ไอ ที โซลูชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย สำหรับราคาค่าเช่าเครื่องเมื่อรวมค่าบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ค่าประกันภัย และค่าดอกเบี้ยในระยะ 5 ปี บริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยคิดค่าเช่า 3 ปีแรกในอัตราเดือนละ 650,000 บาทต่อเครื่อง และเมื่อมีการต่อสัญญา ทอท.ได้ต่อรองราคาลดลงอีกร้อยละ 20 เป็นอัตราค่าเช่าเดือนละ 510,000 บาท เมื่อรวมระยะเวลา 5 ปี เป็นราคารวมทั้งสิ้น 35.64 ล้านบาทต่อเครื่อง สำหรับรุ่น Provision ATD ซึ่งในเวลาต่อมา ได้มีการใช้ราคาในระดับนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการเช่าเทคโนโลยีใหม่ในรุ่น Provision 2 

ทั้งนี้ ทอท.ได้สอบถามไปยัง บริษัท L-3 Communication Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว และได้รับหนังสือยืนยันว่า “General Services Administration (GSA) สหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการของรัฐและเพื่อประชาชนชาวอเมริกัน ซึ่งราคาอุปกรณ์ Body Scanner ราคาเครื่องละ 5.6 ล้านบาทเป็นราคาที่ไม่สามารถซื้อขายให้กับชาวต่างชาตินอกสหรัฐอเมริกาได้ (It is not to our understanding that the same price indicated in GSA can be used for international clients outside the U.S.A.) นอกจากนั้น ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะ ค่าอุปกรณ์ ไม่รวมค่าภาษี ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่าบริการหลังการขาย ค่าบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ค่าขนส่ง ค่าความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับการให้บริการ ดังนั้น ราคา GSA ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเป็นราคาซื้อขายภายนอกสหรัฐอเมริกาได้” (ตามเอกสารแนบ) และ ทอท.ได้ดำเนินการสืบราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วมีราคาเริ่มต้นที่ 19 ล้านบาทต่อเครื่อง ซึ่งเป็นราคาเฉพาะอุปกรณ์ ไม่รวมการประกันภัย และการบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ทั้งหมด 

อนึ่ง ทอท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชนมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานท่าอากาศยานที่ดี
เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ ‭0 2535 5554‬, ‭0 2535 6420‬
โทรสาร ‭0 2535 4099‬
อีเมล ‭aot_media@airportthai.co.th