ติดตามหรือร้องเรียนปัญหาที่พบ โปรดเก็บบัตรคิวไว้กับตัว !

S__123682824

ติดตามหรือร้องเรียนปัญหาที่พบ โปรดเก็บบัตรคิวไว้กับตัว !
บัตรคิวรถแท็กซี่จากสนามบินจะระบุรายละเอียดรถและชื่อผู้ขับ
ท่านสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการร้องเรียนได้ 🚕

ทั้งนี้ หากพบเห็น หรือต้องการร้องเรียน
สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 📞