ติดต่อเรา


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • (66) 2132-1888, (66) 2132-1111-2
 • (66) 2132-1889

 

ท่าอากาศยานดอนเมือง

222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 • (66)2535-1192
 • (66) 2535-1065
 • (66) 2535-1254

ท่าอากาศยานภูเก็ต

222 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
 • (66) 7632-7230-7
 • (66) 7632-7478
 • (66) 7635-1122

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

60 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • (66) 5392-2000
 • (66) 5392-2020
 • (66) 5392-2000

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 • (66) 5379-8000
 • (66) 5379-3071
 • (66) 5379-3071, (66) 5379-8171

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

99 หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115
 • (66) 7422-7000
 • (66) 7422-7050