ท่าอากาศยานภูเก็ต

222 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (+66) 0-7635-1801

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  (+66) 0-7635-1666

โทรสาร (+66) 0-7632-7478

กล่องรับความคิดเห็นจำนวน 5 จุดพร้อม QR Code