ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel:(66) 2132-1888, (66) 2132-1111-2

Fax:(66) 2132-1889