ท่าอากาศยานหาดใหญ่

99 หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115

โทรศัพท์ : 074227000, 074227001-3

(66) 7422-7050

Suggestion_hdy@airportthai.co.th